ประวัติส่วนตัว

IMG_NEW

นายอำนาจ  เพิ่มความสุข ตำแหน่งงาน พนักงานบริหารงานทั่วไป  5  สังกัดงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าดีเซลรางและรถปรับอากาศ  ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าดีเซลรางและรถปรับอากาศ  โรงงานรถไฟมักกะสัน   ฝ่ายการช่างกล   เข้าทำงานเมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2535

แผนลำดับในชั้นของสายงาน

นายรุ่งชัย  หอมจันทร์
(พ.เทคนิค8/-สฟป.)
นายไพบูลย์  จันทร
(พ.เทคนิค7.)
นายเกรียงศักดิ์  พุทธอุปถัมภ์
(พ.เทคนิค8ช.)
นายอำนาจ  เพิ่มความสุข พบป.5 นายสิงห์ชัย  อินทรมณเฑียร(ชฝม.3)ช่วยงาน พบป.4
นายสุธีร์  โพธิ์เวชกุล นายไพฑูรย์  วงษ์พรหม นายยิ่งยศ  กระจ่าง นายณัฐีวุฒิ  คล้ายเจตตน์ดี นายพงษ์ศักดิ์  เสนาขันธ์
(พ.เทคนิค 6.) (พ.เทคนิค 6.) (พ.เทคนิค 6.) (พ.เทคนิค 6.) (พ.เทคนิค 6.)
หัวหน้าช่าง
นายไพโรจน์   มีไพฑูรย์
หมู่งานรถดีเซลราง( THN.) หมู่งานรถดีเซลราง( ASR.) หมู่งานรถดีเซลราง( ADR. ) หมู่งานช่างปรับ หมู่งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
นายชญานนท์ ทับมณี(หนม.) นายณรงค์ สลัดทกข์(หนม.) นายสิทธิชัย ทองรัศมี(หนม.) นายอดุลย์ โพธิ์นิ่มแดง(หนม.) นายชัชวาล ก้านทอง(หนม.)
นายประสงค์  เชิดศรี นายพัฒนศักดิ์ อยู่เทศ(ลจ.) นายทรงศักดิ์  มหาดิลก นายสมชาย  จั่นหยง นายอัศนัย  จัตุรงค์
นายพรประสิทธิ์  คัมภีรญาณ นายพิเชษฐ์  สาพิมาน(ลจ.) นายอนันต์  โลห์รักษา นายทวีศักดิ์  จันทร์เกษม นายอภิรักษ์  จิระพันธ์
นายสมชาย  สุขสมกิจ นายนริศ  เกิดสมุทร(ลจ.) นายสามารถ  ผอบทอง(ลจ.) นายเทพฤทธิ์  สุขพันธ์ดี นายภคกรณ์  แจ้งใจดี(ลจ.)
นายชูเกียติร  แย้มกลิ่น(ลจ.) นายอุกฤษศ์  กลีบบัว(ลจ.) นายนิรันดิ์  พนัส(ลจ.)

�q_�~�d

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s